Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev

Konu Belirleme

Bilimsel bir çalışmada gerçekleştirilmesi gereken ilk iş araştırmanın konusunu seçmektir. Lisans, tezsiz yüksek lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenci bunun için öncelikle danışmanının görüş ve önerilerini almalıdır. Konu belirleme hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Konu belirleme işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir:

 • Araştırmacının ilgi duyduğu bir konu olmalıdır.
 • Sınırlandırılabilir olmalıdır.
 • Yeni ve özgün olmalıdır.
 • Araştırmacının bilimsel seviyesini aşmamalıdır.
 • Gerekli bilgilerin ve verilerin toplanabilir olması gerekir.
 • Araştırma bir soruya cevap bulmak adına yapılmalıdır.
 • Farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş benzer araştırmaların test edilip edilemeyeceği değerlendirilmelidir.
 • Benzer çalışmaların farklı yöntem ve tekniklerle yapılıp yapılmayacağı tartışılmalıdır.

Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev

Format (Yazım Kılavuzuna Uygunluk)

Tüm akademik çalışmalar (makale, bildiri, bitirme projesi, tez) belirlenmiş bir formata uygun şekilde teslim edilmelidir. Her üniversitenin, her enstitünün ve derginin kendine özgü oluşturduğu bir yazım formatı vardır. Zorlu bir yazım sürecinin sonunda tamamlanan çalışmanın yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi gerekir. Eğer ofis programlarında yeterli tecrübeye sahip değilseniz günlerce tezinizi yazım kılavuzuna uygun hale getirmeye çalışabilirsiniz. Çalışmanızın yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi hususunda Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

Yazım kılavuzuna uygun hale getirme işleminde aşağıdaki detaylar yerine getirilmektedir:

 • Sayfa yapısının ayarlanması
 • Satır aralıklarının verilmesi
 • Sayfa numaralarının ayarlanması
 • Dış kapak sayfası
 • İç kapak sayfası
 • Özet ve Abstract sayfa yapılarının düzenlenmesi
 • İçindekiler sayfası
 • Tablolar listesinin oluşturulması
 • Şekiller listesi oluşturulması
 • Kaynakçanın şekilsel olarak düzenlenmesi
Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev

Analiz

Genel olarak akademik araştırma yöntemleri nitel araştırma yöntemleri ve nicel araştırma yöntemleri olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinde görüşme, gözlem, doküman analizi gibi yöntemlerle veri toplanırken; nicel araştırma yöntemlerinde ise sayısal olarak ifade edilebilir şekilde yöntemler kullanılmaktadır.

Her akademik seviyede nitel ve nicel analiz yapabilen akademisyen kadrosu ile Kavram Tez çalışmalarınızda size profesyonel destek sunmaktadır.

Aşağıda yer alan analizler başta olmak üzere her türlü talebiniz için bilgi alabilirsiniz:

 • SPSS Analizi
 • İçerik Analizi
 • Göstergebilimsel Analiz
 • NVivo Analizi
 • R Analizi
 • Ekonometrik Analiz
Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev

Sunum Hazırlama

Akademik süreçte neredeyse her seviyede kişi yaptığı bir çalışmayı, araştırma sonuçlarını, hazırladığı bir projeyi insanlara sunmaktadır. Çoğu zaman bu sunumlarda kişinin aktardığı bilgiden ziyade sunum şekli insanların aklında kalabilmektedir. Bir yüksek lisans tezinin sunumunda veya bir doktora tezinin savunulmasında etkili bir sunuş jüri tarafından takdirle karşılanacaktır. Etkili bir sunuş için de iyi hazırlanmış bir sunum önem arz eder. Sade, anlaşılır, uygun görsellerle desteklenmiş ve gözü yormayacak şekilde planlanmış bir sunum her zaman tercih edilir. Sunum hazırlamada Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev

İntihal Oranı Düşürme

İntihal oranı, kabul edilebilir intihal oranının üstünde tespit edilen çalışmalar ciddi bir strese sebebiyet vermektedir. Uzun ve yorucu uğraşlar neticesinde böyle bir sonuç çalışma sahibinde bezginlik de oluşturabilmektedir. İntihal oranı düşürme işleminde yapılan çalışmanın branşı, hacmi, çıkan intihal oranı ve teslim edilmesi gereken süreye göre danışmanlık ücreti tespit edilmektedir. İntihal oranı düşürme hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

intihal oranı tespiti

İntihal Oranı Tespiti

Akademik seviyesi ne olursa olsun tüm çalışmalarda intihal oranı tespiti yapılması faydalı olacaktır. Yapılan çalışmada kişi kendi ifadelerini kullanarak yazdığını düşünse de bazen farkına varmadan intihal gerçekleştirmektedir. Bir çalışmanın sonunda teslim edilmeden önce intihal oranına bakılması faydalı olacaktır. Böylece yüksek bir oran çıkması durumunda müdahale etme imkânı olacaktır. İntihal oranı tespit edilmesi hizmetini Kavram Tez sunmaktadır.

Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev

Deşifre Hizmetleri

En basit ifade ile sözlerin yazılı hale getirilmesi işlemine deşifre denir. Akademik alanda ses veya görüntü kayırlarının sonradan yazılı bir şekle getirilmesi gerekebilmektedir. Özellikle mülakatların yazılı haline muhakkak ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun dışında bir sunumda, kongrede ya da panelde konuşulanların deşifre edilmesi gerekebilir. Deşifre hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

Akademik Tez, Ödev, Makale, Doktora, Yüksek Lisans, Tez yazdırmak istiyorum, sunum, analiz, literatür, intihal, ucuz, spss, ödev, paralı tez, anket, tez merkezi, idealtez, bilgi tez, boğaziçi tez, tez, ödev, intihal

Redaksiyon Hizmetleri

Yazımı tamamlanmış bir metin üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve okuyucuya aktarılacağı mecra için hazır hale getirilmesine redaksiyon denir. Redaksiyon hizmeti talep doğrultusunda yazım ve imla kurallarına uyum sağlanması, cümlelerin tek tek gözden geçirilerek akademik yazıma uygun hale getirilmesi, anlam bütünlüğünün sağlanması, devrik ya da anlaşılması güç ifadelerin sade ve anlaşılır bir hale getirilmesi şeklinde yapılabilmektedir. Bu hususta net bir danışmanlık hizmetinin sunulabilmesi için metin muhakkak değerlendirilmelidir. Redaksiyon hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

uzmanlık

Uzmanlık Tezi Yazımı

 • Tez öneri formunun hazırlanması
 • Etik kurul onay formunun hazırlanması
 • Literatür taraması
 • Literatür yazımı
 • İntihal düşürme
 • Analiz
 • Sonuç – Değerlendirme yazımı
 • Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)
 • Sunum hazırlama
 • Redaksiyon
 • Konu belirleme
Kurum Uzmanlık

Kurum Uzmanlık Tezi

Halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına yakınında kariyer meslek grupları uzman yardımcısı olarak çalışanlarını almaktadır. Farklı zaman aralıklarında olsa da genel olarak 3 yıl bitiminde kurum uzmanlık tezi yazılarak çalışılan kurumda uzman unvanı alınmaktadır. Kurum uzmanlık tezi yazımında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.
Bir kurum uzmanlık tezi yazımı için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

Hakkımızda

Kavram Tez tecrübeli akademik kadrosuyla her seviyede akademik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Güvenilir Hizmet 

Profesyonel Ekip

Özgün Yazım

Sürekli İletişim

Anahtar İfadeler - 1

Tez Hazırlama

Format Düzenleme

Tez Savunma

Örnek Tez Yazdırma

Tez Yazdırmak İstiyorum

Doktora Tezi Yazmak

Literatür Taraması

İntihal Düşürme

Bitirme Projesi Hazırlama

Parayla Tez Yazdırma

Anahtar İfadeler - 2

Parayla Tez Yaptırma

İstanbul Tez Yazdırma

Ankara Tez Yazdırma

Tez Merkezi

SPSS Analizi

Makale Yazdırma

Yazım Kılavuzu

Ücretli Tez Yazımı

Uzmanlık Tezi Yazdırma

Sunum Hazırlama

İletişim

0534 838 47 94

[email protected]

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 No:2058

Şişli/İstanbul

KAVRAM TEZ 2010 - 2020 © TÜM HAKLARI SAKLIDIR

×