Doktora Tezi

Akademik sürecin en zorlu basamağı doktora eğitimidir. Doktora kabul sürecinden ders aşamasına, yeterlilik sınavının verilmesinden doktora tez yazımı aşamasına kadar her noktada disiplinli çalışma gerektirmektedir.
Bir doktora tezi sonuçları itibariyle yenilik barındırmalıdır. Bilimsel yöntemlerin doğru bir şekilde kullanılarak derinlemesine analizlerin yapıldığı, problemin ve çözümün detaylandırıldığı, araştırmanın sağlam temele oturtulduğu bir doktora tezi kabul görecektir. Doktora tezinizin her aşamasında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Bir doktora tezi için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

 • Tez yazımı
 • Tez öneri formunun hazırlanması
 • Etik kurul onay formunun hazırlanması
 • Literatür taraması
 • Literatür yazımı
 • İntihal düşürme
 • Analiz
 • Sonuç – Değerlendirme yazımı
 • Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)
 • Sunum hazırlama
 • Redaksiyon
 • Konu belirleme

Yüksek Lisans Tezi

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik sürecin ilk durağı yüksek lisans eğitimidir. Yüksek lisans eğitimi süresince bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiği öğrenilmelidir. Ders döneminin başarı ile tamamlanmasının ardından yüksek lisans sürecinin tamamlanması için de bilimsel değeri olan bir tez yazılmalıdır.
Danışman hocanın belirlenmesinin ardından tez konusunun tespit edilmesi gerekecektir. Tez konusu belirleme işleminden sonra tez öneri formu hazırlanacaktır. Yüksek lisans tez yazma süreci hayatın farklı kritik aşamaları ile eş zamanlı olarak ilerlemektedir. Yoğun iş temposu, aile kurma telaşı, kişisel beklentiler vb. nedenler tez yazma sürecini sekteye uğratabilmektedir. Yüksek lisans tezinizin her aşamasında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Bir yüksek lisans tezi için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

 • Tez yazımı
 • Tez öneri formunun hazırlanması
 • Etik kurul onay formunun hazırlanması
 • Literatür taraması
 • Literatür yazımı
 • İntihal düşürme
 • Analiz
 • Sonuç – Değerlendirme yazımı
 • Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)
 • Sunum hazırlama
 • Redaksiyon
 • Konu belirleme

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi

Tezsiz yüksek lisans derecesinin alınması için bitirme projesi yazılmalıdır. Çok büyük oranda uygulama (analiz, anket ve mülakat vb.) gerektirmeyen çalışmalardır. İçerik itibariyle literatür taraması şeklinde yazımı gerçekleştirilir. Bazı anabilim dallarında risk analizi, SPSS analizi de talep edildiği olmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazımında yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal oranı dikkat edilmesi gereken hususlardır. Genellikle sadece danışman hocaların onayı ile süreç tamamlanır. Bazı üniversitelerde sunum yapılması da istenmektedir. Tezsiz yüksek lisans bitirme projenizin her aşamasında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Lisans Bitirme Projesi

Lisans derecesinin alınması için bitirme projesi yazılmalıdır. Çok büyük oranda uygulama (analiz, anket ve mülakat vb.) gerektirmeyen çalışmalardır. İçerik itibariyle literatür taraması şeklinde yazımı gerçekleştirilir. Mühendislik fakültelerinde uygulama yapılması istenirken; bazı bölümlerde (beslenme ve diyetetik, istatistik, ekonometri gibi) anket ve analiz yapılması istenebilmektedir.

Lisans bitirme projesi yazımında yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal oranı dikkat edilmesi gereken hususlardır. Genellikle sadece danışman hocaların onayı ile süreç tamamlanır. Bazı üniversitelerde sunum yapılması da istenmektedir.

Lisans bitirme projesi öğrencilerin akademik araştırma yöntemlerini ve nasıl bilimsel bir çalışma yapılacağını öğrenmeleri için önemlidir. Ancak lisans öğrencileri bitmekte olan eğitim sürecinde yeni bir hayata başlayacak olmanın getirdiği farklı sorumlulukları üzerinde hissederken (iş bulma endişesi, KPSS hazırlığı, yüksek lisans müracaatları için yeterlilik sağlama, dil öğrenimi vb.) çoğu zaman bitirme projelerinin yazımında desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Lisans bitirme projenizin her aşamasında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Ön Lisans Bitirme Projesi

Ön lisans derecesinin alınması için bitirme projesi yazılmalıdır. Çok büyük oranda uygulama (analiz, anket ve mülakat vb.) gerektirmeyen çalışmalardır. İçerik itibariyle literatür taraması şeklinde yazımı gerçekleştirilir.

Ön lisans bitirme projesi yazımında yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal oranı dikkat edilmesi gereken hususlardır. Genellikle sadece danışman hocaların onayı ile süreç tamamlanır. Ön lisans bitirme projenizin her aşamasında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Literatür Taraması

Literatür taraması bilimsel kaynakların sistematik bir şekilde incelenerek istenilen şekilde değerlendirilmesi işlemidir. Her araştırmacının kullandığı farklı yöntemler mevcuttur. Yapılacak çalışmanın hedefi iyi belirlenmelidir. Bu noktada araştırmada yer alacak kilometre taşları doğru yerlere konumlandırılmalı ve bu hususlara odaklanılmalıdır. Akademik seviyesi ne olursa olsun Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Ödev Yazımı

Eğitim hayatının her kademesinde ödev vardır. Ödevler kişinin bir konuyu kavrayıp daha donanımlı hale gelmesi için eğitimin bir parçası olarak görülmektedir. Ancak bazı durumlarda ödevler çok zorlayıcı olabilmekte ve üst üste geldiği takdirde altından kalkmak mümkün olmamaktadır. İster lisans ödevi olsun ister doktora ödevi, her akademik seviyede Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Makale Yazımı

Belirlenen herhangi bir konuda bir düşünceyi, bir bakış açısını savunan ve kanıtlamaya çalışan yazılara makale denir. Bilimsel makalelerde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bilimsel bir makale öncelikle yeni şeyler söylemelidir. Makalenin anlaşılır ve akıcı bir dille yazılması gerekir. Makalenin kurgusu iyi yapılmalı ve okuyucular tarafından temellendirilebilir bilgilere yer verilmelidir. Makale yazımında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Bir makale yazımı için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

 • Makale yazımı
 • Tez içinden makale oluşturulması
 • Literatür taraması
 • Literatür yazımı
 • İntihal düşürme
 • Analiz
 • Sonuç – Değerlendirme yazımı
 • Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)
 • Sunum hazırlama
 • Redaksiyon

Bildiri Yazımı

Çalıştığı sahada uzman olan kişilerin yaptıkları bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya koyduğu yeniliği paylaşma adına akademik bir ortamda (panel, toplantı, kongre vb.) sundukları çalışmalara bildiri denir. Akademik bildiriler, bilimsel çevrede çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bildirilerin sunulduğu ortamlar kendi sahasında uzman akademisyenlerin bulunduğu, yeni görüşlerin ve buluşların paylaşılarak tartışıldığı, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı yerlerdir. Bildiri yazımında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Seminer Yazımı

Birçok üniversitede yüksek lisans öğrencisinin tez yazımına geçmeden önce hazırlaması istenilen seminer raporu bulunmaktadır. Danışman hocalar öğrenciye uygun bir konuyu direk verebilir ya da öğrenci konu belirleyerek danışmanına onaylattıktan sonra seminer yazımı yapabilir. Seminer dersi kapsamında, belli bir konuyu ya da problemi tanımlama, veri toplama, verilerin analiz edilip tartışılması ve elde edilen sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun şekilde bir rapor olarak sunulması hedeflenir. Seminer yazımında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Tezi

Her tıp fakültesi mezunu için “Tıpta Uzmanlık Sınavı” çok önemli bir kariyer basamağı olmuştur. Zorlu bir sınav hazırlığından sonra kazanılan uzmanlık bölümünde 4-6 yıl asistanlık yapılıp uzmanlık tezi hazırlanarak süreç tamamlanmaktadır. Doktorlar yoğun poliklinik, nöbet ve çalışma şartlarında yaptıkları çalışmaya dair verileri toplamaktadır. Yazım sürecinde veya analiz sürecinde yoğunluk sebebiyle desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Tıpta uzmanlık tezi yazımında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Kurum Uzmanlık Tezi

Halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına yakınında kariyer meslek grupları uzman yardımcısı olarak çalışanlarını almaktadır. Farklı zaman aralıklarında olsa da genel olarak 3 yıl bitiminde kurum uzmanlık tezi yazılarak çalışılan kurumda uzman unvanı alınmaktadır. Kurum uzmanlık tezi yazımında Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.
Bir kurum uzmanlık tezi yazımı için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

Uzmanlık tezi yazımı

 • Tez öneri formunun hazırlanması
 • Etik kurul onay formunun hazırlanması
 • Literatür taraması
 • Literatür yazımı
 • İntihal düşürme
 • Analiz
 • Sonuç – Değerlendirme yazımı
 • Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)
 • Sunum hazırlama
 • Redaksiyon
 • Konu belirleme

Redaksiyon Hizmetleri

Yazımı tamamlanmış bir metin üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve okuyucuya aktarılacağı mecra için hazır hale getirilmesine redaksiyon denir. Redaksiyon hizmeti talep doğrultusunda yazım ve imla kurallarına uyum sağlanması, cümlelerin tek tek gözden geçirilerek akademik yazıma uygun hale getirilmesi, anlam bütünlüğünün sağlanması, devrik ya da anlaşılması güç ifadelerin sade ve anlaşılır bir hale getirilmesi şeklinde yapılabilmektedir. Bu hususta net bir danışmanlık hizmetinin sunulabilmesi için metin muhakkak değerlendirilmelidir. Redaksiyon hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

Deşifre Hizmetleri

En basit ifade ile sözlerin yazılı hale getirilmesi işlemine deşifre denir. Akademik alanda ses veya görüntü kayırlarının sonradan yazılı bir şekle getirilmesi gerekebilmektedir. Özellikle mülakatların yazılı haline muhakkak ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun dışında bir sunumda, kongrede ya da panelde konuşulanların deşifre edilmesi gerekebilir. Deşifre hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

İntihal Oranı Tespiti

Akademik seviyesi ne olursa olsun tüm çalışmalarda intihal oranı tespiti yapılması faydalı olacaktır. Yapılan çalışmada kişi kendi ifadelerini kullanarak yazdığını düşünse de bazen farkına varmadan intihal gerçekleştirmektedir. Bir çalışmanın sonunda teslim edilmeden önce intihal oranına bakılması faydalı olacaktır. Böylece yüksek bir oran çıkması durumunda müdahale etme imkânı olacaktır. İntihal oranı tespit edilmesi hizmetini Kavram Tez sunmaktadır.

İntihal Oranı Düşürme

İntihal oranı, kabul edilebilir intihal oranının üstünde tespit edilen çalışmalar ciddi bir strese sebebiyet vermektedir. Uzun ve yorucu uğraşlar neticesinde böyle bir sonuç çalışma sahibinde bezginlik de oluşturabilmektedir. İntihal oranı düşürme işleminde yapılan çalışmanın branşı, hacmi, çıkan intihal oranı ve teslim edilmesi gereken süreye göre danışmanlık ücreti tespit edilmektedir. İntihal oranı düşürme hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Sunum Hazırlama

Akademik süreçte neredeyse her seviyede kişi yaptığı bir çalışmayı, araştırma sonuçlarını, hazırladığı bir projeyi insanlara sunmaktadır. Çoğu zaman bu sunumlarda kişinin aktardığı bilgiden ziyade sunum şekli insanların aklında kalabilmektedir. Bir yüksek lisans tezinin sunumunda veya bir doktora tezinin savunulmasında etkili bir sunuş jüri tarafından takdirle karşılanacaktır. Etkili bir sunuş için de iyi hazırlanmış bir sunum önem arz eder. Sade, anlaşılır, uygun görsellerle desteklenmiş ve gözü yormayacak şekilde planlanmış bir sunum her zaman tercih edilir. Sunum hazırlamada Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

Analiz

Genel olarak akademik araştırma yöntemleri nitel araştırma yöntemleri ve nicel araştırma yöntemleri olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinde görüşme, gözlem, doküman analizi gibi yöntemlerle veri toplanırken; nicel araştırma yöntemlerinde ise sayısal olarak ifade edilebilir şekilde yöntemler kullanılmaktadır.

Her akademik seviyede nitel ve nicel analiz yapabilen akademisyen kadrosu ile Kavram Tez çalışmalarınızda size profesyonel destek sunmaktadır.

Aşağıda yer alan analizler başta olmak üzere her türlü talebiniz için bilgi alabilirsiniz:

 • SPSS Analizi
 • İçerik Analizi
 • Göstergebilimsel Analiz
 • NVivo Analizi
 • R Analizi
 • Ekonometrik Analiz

Format (Yazım Kılavuzuna Uygunluk)

Tüm akademik çalışmalar (makale, bildiri, bitirme projesi, tez) belirlenmiş bir formata uygun şekilde teslim edilmelidir. Her üniversitenin, her enstitünün ve derginin kendine özgü oluşturduğu bir yazım formatı vardır. Zorlu bir yazım sürecinin sonunda tamamlanan çalışmanın yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi gerekir. Eğer ofis programlarında yeterli tecrübeye sahip değilseniz günlerce tezinizi yazım kılavuzuna uygun hale getirmeye çalışabilirsiniz. Çalışmanızın yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi hususunda Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği uzman kadrosu ile size sunmaktadır.

Yazım kılavuzuna uygun hale getirme işleminde aşağıdaki detaylar yerine getirilmektedir:

 • Sayfa yapısının ayarlanması
 • Satır aralıklarının verilmesi
 • Sayfa numaralarının ayarlanması
 • Dış kapak sayfası
 • İç kapak sayfası
 • Özet ve Abstract sayfa yapılarının düzenlenmesi
 • İçindekiler sayfası
 • Tablolar listesinin oluşturulması
 • Şekiller listesi oluşturulması
 • Kaynakçanın şekilsel olarak düzenlenmesi

Konu Belirleme

Bilimsel bir çalışmada gerçekleştirilmesi gereken ilk iş araştırmanın konusunu seçmektir. Lisans, tezsiz yüksek lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenci bunun için öncelikle danışmanının görüş ve önerilerini almalıdır. Konu belirleme hizmetlerinde Kavram Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Konu belirleme işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir:

 • Araştırmacının ilgi duyduğu bir konu olmalıdır.
 • Sınırlandırılabilir olmalıdır.
 • Yeni ve özgün olmalıdır.
 • Araştırmacının bilimsel seviyesini aşmamalıdır.
 • Gerekli bilgilerin ve verilerin toplanabilir olması gerekir.
 • Araştırma bir soruya cevap bulmak adına yapılmalıdır.
 • Farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş benzer araştırmaların test edilip edilemeyeceği değerlendirilmelidir.
 • Benzer çalışmaların farklı yöntem ve tekniklerle yapılıp yapılmayacağı tartışılmalıdır.